Administratorem danych osobowych jest GoRepair Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Serafą 56A, 30-864  Kraków, e-mail: kontakt@gorepair.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z zarządem firmy, e-mail: kontakt@gorepair.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny GoRepair  Sp. Z o.o., ul. Nad Serafą 56A, 30-864  Kraków.

 

Dane będą przetwarzane w celu obsługi zleceń napraw urządzeń w tym kontaktu ze zleceniodawcą w razie potrzeby i realizacji przesyłek.

Dane mogą być udostępniane:

- pracownikom i współpracownikom GoRepair, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie lub usługę

- podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie GoRepair, np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny, dostawca rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przez GoRepair 

- uprawnionym organom państwowym w tym organom nadzorczym w zakresie ich uprawnień

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane. 

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani  danych osobowych w sposób  naruszający przepisy RODO.