Użytkownicy komputerów stacjonarnych i mobilnych, ale również posiadacze smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych spotykają się czasem z pojęciami „kopia zapasowa” i „backup”.

W intuicyjny sposób możemy domyślić się znaczenia tych terminów, jednak na czym dokładniej polegają i czym się od siebie różnią? Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, ponieważ z zagadnieniem kopi zapasowej i backupu może spotkać się każdy z nas.

Czym jest backup?

Słowo „backup” pochodzi od angielskiego terminu „back up”, które możemy przetłumaczyć jako „wspierać” lub „cofać”. Stąd pochodzi termin „backup copy”, czyli kopia zapasowa. Oznacza to, że obydwa te pojęcia oznaczają jedną czynność – jednak backup często jest mylony z innymi procedurami, które możemy przeprowadzić na sprzęcie komputerowym i mobilnym.

Backup, czyli kopia bezpieczeństwa lub kopia zapasowa, to dane, dzięki którym możemy odtworzyć oryginalne informacje, jeśli dojdzie do ich uszkodzenia albo utraty. Z pewną formą backupu mamy do czynienia nawet w momencie, gdy edytor tekstu w automatyczny sposób zapisuje wynik pracy. Kopię zapasową tworzymy również, nagrywając pliki na płytę CD lub aktualizując dane w chmurze. Backup umożliwia odtworzenie danych na przykład w przypadku awarii. Szczególnie istotne jest to w środowiskach serwerowych. W tym przypadku regularne tworzenie kopii zapasowych to sposób na ochronę ważnych danych. Do przeprowadzania specjalistycznego backupu służy specjalne oprogramowanie. Dane mogą być zapisywane na nośnikach zewnętrznych lub na zewnętrznych dyskach twardych. Do tego celu wykorzystuje się także Internet, tworząc kopię bezpieczeństwa online. Takie rozwiązanie pomaga skutecznie chronić dane przed fizyczną utratą, na przykład pożarem, zalaniem lub kradzieżą sprzętu.

Jak robi się backup?

Backup można wykonywać na różne sposoby. Popularnym podejściem jest tak zwana metoda 3-2-1. Na czym polega? Trzy to liczba, w jakiej powinny istnieć dane, czyli jeden oryginał oraz dwie niezależne od siebie kopie zapasowe – na przykład umieszczone na dysku zewnętrznym oraz w chmurze danych. Umieszczenie danych na dwóch nośnikach to kolejna zasada prawidłowego przeprowadzania backupu. Jedna z kopii powinna być przechowywana w innym miejscu niż oryginał i druga z kopii – takie postępowanie zapewni danym pełne bezpieczeństwo. Wykonywanie backupu jest niezbędne w firmie, ale także prywatni użytkownicy mogą w ten sposób zatroszczyć się o zachowanie danych. Najpopularniejszą pomyłką jest mylenie backupu z archiwizacją. Celem archiwizacji jest długotrwałe przechowywanie danych. Proces archiwizacji często obejmuje dane rzadko używane lub starsze.

Leave A Reply